Giải thưởng Lãnh đạo Báo chí WIN 2024

Giải thưởng Nữ lãnh đạo Báo chí là một giải thưởng thành tựu trong sự nghiệp ghi nhận những đóng góp mẫu mực của một Biên tập viên cho tòa soạn của mình – và dưới sự lãnh đạo, đóng góp của tờ báo đó – cho xã hội.

Giải thưởng Nữ lãnh đạo Báo chí sẽ được trao cho ba nữ biên tập viên xuất sắc, đại diện cho Châu Phi, Khu vực Ả Rập và Đông Nam Á, những người tiên phong trong việc truyền cảm hứng và mở đường cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo.

Người được trao giải có một thành tích đã được chứng minh về thành công trong tòa soạn của mình, thể hiện được sự chính trực trong quá trình công tác trong suốt sự nghiệp của mình và có cam kết mạnh mẽ đối với các nguyên tắc tự do và sức mạnh báo chí để thúc đẩy dân chủ và quản trị tốt. Họ đã thể hiện cam kết đối với bình đẳng giới, cố vấn và nâng đỡ đội ngũ nhân viên trong quá trình xây dựng nên văn hóa tổ chức tôn trọng sự bình đẳng.

Các ứng cử viên đủ điều kiện là người giữ vai trò biên tập cấp cao kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Các cơ quan báo chí (báo, tạp chí và chỉ kỹ thuật số) thuộc mọi quy mô từ Châu Phi cận Sahara, Khu vực Ả Rập và Đông Nam Á được khuyến khích đề cử ứng viên.

Applications are now closed.


You're required to login/register to submit the application.

CLICK HERE TO PROCEED