Việt Nam - Pre-Registration Digital ABC

Chương trình Digital ABC ở Việt Nam đang tạm hoãn và sẽ bắt đầu vào tháng 8 năm 2022.

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn vào cuối tháng 7 để thông báo cụ thể. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc Khin Thandar, Giám đốc khu vực ĐNA ở địa chỉ khin.thandar@womeninnews.org.

You're required to login/register to submit the application.

CLICK HERE TO PROCEED