Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

زنان در روزنامه‌نگاری، طرح گزارش‌دهی از تاثیرات اجتماعی – افغانستان

Scroll down for English

هدف SIRI این است که یک دید روشن بر جوامع در معرض خطر هستند، بیاندازد و در ضمن فعالیت را به ژورنالیستان زن  که با مشکلات مالی مواجه ند، فراهم سازد. از شروع این برنامه از سال گذشته، SIRI در قضایای استثنایی یکجا شده تا حمایت مالی استثنایی را در واکنش به بحران‌های سیاسی و محیطی برای خبرنگاران مهیا سازد. 

زنان در روزنامه‌نگاری WAN-IFRA گزارشات از تاثیرات اجتماعی را گسترش داده تا خبرنگاران زن را در افغانستان حمایت کنند. 

مدت زمان برای درخواست: ۳۰ سپتمبر ۲۰۲۱ 

تا به حال، بیش از ۱۰۰ خبرنگار آزاد و ۵۶ نهاد رسانه‌ای دریافت ‌کننده‌ی ماموریت‌های مستقل و یا هم رسمی SIRI  بوده‌ اند و بیش‌ از
۳،۳۰۰ مطلب ویا گزارش در بخش‌های مختلف تولید شده‌- که اکثریت آن به نشر رسیده است. 

تیم کاری SIRI در هر بخش ماموریت‌هایی را برای زنان در روزنامه‌نگاری (WAN-IFRA) انجام داده و تاثیرات اجتماعی مورد نظر شان را تحت پوشش قرار داده است، محدود به این‌ که این مطالب یک دید روشن را نسبت بر اقشار آسیب‌پذیر و حاشیه‌نشین تولید کرده باشد- موضوعات که در غیر آن نمی‌تواند گفته شوند. تیم کاری SIRI می‌توانند ماموریت تکمیل خود را به یک نهاد حامی رسانه‌ی مورد نظر پیشنهاد کنند و یا هم انتشار مستقلانه را انتخاب کنند. همچنان زنان در روزنامه‌نگاری (WAN-IFRA) می‌توانند داستان‌های‌شان را در چهارچوکات پالیسی ما به نشر برسانند. 

محتوا می‌تواند به زبان های پشتو، دری ویا انگلیسی انتشار یابد

وظایف SIRI در افغانستان برای خبرنگاران هر نوع رسانه می تواند به دسترس باشد، به شرط این ‌که این خبرنگاران درآمد مادی شان را از دست داده باشند ویا خبرنگاران آزاد که به فسخ قرارداد شان مواجه باشند. 

متقاضیان می‌توانند برای وظیفه  گزاش‌دهی تا به  ۲۰۰۰ یورو درخواست دهند، وقت آن‌ها برای تکمیل ماموریت SIRI شش هفته است. 

واجد شرایط به برنامه گزارش‌‌دهی از تاثیرات اجتماعی: 

 کی ها می‌توانند درخواست دهند؟ 

حمایت از پروسه گزارش دهی از تاثیرات اجتماعی از طریق نهاد زنان در روزنامه‌نگاری برای آن عده از ژورنالیستان زن به دسترس است که  قرارداد کاری شان را از دست داده اند و دیگر کدام منبع عایداتی ندارند و همچنان خبرنگاران آزاد که در معرض فسخ قراداد شان قرار دارند.

در حال حاضر اگر شما امتیاز مالی دریافت می‌کنید و یا هم یک قرارداد کامل ‌وقت دارید، نمی‌توانید به این برنامه درخواست دهید.  

چه مقدار پول می‌توانم درخواست دهم؟ 

خبرنگاران می‌توانند برای این ماموریت ۲،۰۰۰ یورو درخواست دهند. مقدار پولی که از سوی شخصی متقاضی، باید انعکاس بر وسعت و مدت ماموریت پیشنهاده شده باشد.  

پرسش و پاسخ 

شمولیت یا هم شایستگی

کدام اشخاص می‌توانند درخواست دهند؟ 

حمایت از پروسه گزارش دهی از تاثیرات اجتماعی از طریق نهاد زنان در روزنامه‌نگاری برای آن عده از ژورنالیستان زن به دسترس است که  قرارداد کاری شان را از دست داده اند و دیگر کدام منبع عایداتی ندارند و همچنان خبرنگاران آزاد که در معرض فسخ قراداد شان قرار دارند.

در حال حاضر اگر شما درآمد مادی دارید و یا هم یک قرارداد کامل‌وقت  دارید، نمی‌توانید به شغل درخواست دهید.  

برای درخواست من باید ساکن افغانستان باشم؟ 

نخیر، اما اولویت اول در این دوره از وظایف گزارشگری برای ژورنالیستان زن داده می‌شود که در افغانستان زندگی می‌کنند. 

اگر در درخواستم موفق شوم، چطور می‌توانم پول بدست بیاورم؟

شما باید توانایی این را داشته باشید که پول‌ را در حساب بانکی بدست آورید. به هیچ صورت پول از طریق ویسترن یونین و یا کدام سرویس پولی دیگری به شما فرستاده نمی‌شود.

آیا حساب بانکی باید به نام خودم باشد؟ 

نخیر، تا زمانی که شما به طور دقیق تایید کنید که پول به حساب بانکی تحت نام مختلف و به شخص سوم انتقال یابد.

آیا وقت مشخصی برای درخواست‌ها تعیین شده است؟ 

بلی، اولین دور درخواست‌ها باید تا تاریخ ۳۰ سپمتبر ارسال شود. 

وظیفه‌ها

چه مقدار پول می‌توانم درخواست دهم؟

خبرنگاران برای ماموریت می‌توانند ۲،۰۰۰ یورو درخواست دهند. مقدار پولی که از سوی شخصی تقاضا گردیده، باید منعکس بر وسعت و مدت ماموریت پیشنهاده شده باشد.  

کدام وظایف را می‌توان پیشنهاد کرد؟ 

شما می‌توانید هر نوع مطلب ویا گزارش  یا گزارش تعقیبی، گزارشات یا فیچر را در هر نوع شکل: (مثلاً: چاپی، ویدیویی و پادکست.) شما باید حداقل چهار گزارش یا مطلب را تولید نمایید. 

در مجموع، از لحاظ موضوعی، ماموریت ‌تان باید حوادث تاثیرگذار اجتماعی، اقتصادی و صحی را در افغانستان انعکاس دهد مانند، کوید- نزده و یا موضوعات دلچسپ دیگر. مطالب باید از دید جنسیتی تشریح گردد و یا هم تاکید بر آن قشر از جامعه کند که آسیب پذیر اند و یاهم از آن‌ها کم‌تر نمایندگی می‌شود. این می‌تواند در جنسیت، سن، جغرافیا، نژاد، شناخت جنسیت و هم‌چنان حالت اقتصادی، را تعریف کند.  

آیا نیاز است تا وظیفه ام  را که  از سوی زنان در گزارش دهی از تاثیرات اجتماعی افغانستان حمایت شده است، فاش نمایم. 

بلی، در تمام قضایا، افراد باید منابع مالی کاری‌‌شان که تولید شده، فاش کنند تا با در نظرداشت به شناسایی محتوای تولید شده، نظر نویسنده را انعکاس دهند، نه از نهاد زنان در روزنامه‌نگاری و گزارش‌دهی از تاثیرات اجتماعی افغانستان. این کار باید برای همه محتواهای انتشاری در نوشتن و یا هم گفتاری در رادیو صورت گیرد. شخص مذکور اگر خواسته باشد، می‌تواند از نشانه (لوگو) خبرهای زنان در طرح گزارش تاثیرات اجتماعی WAN-IFRA در تمام چهارچوکات ایجاده شده‌‌ای کاری استفاده نماید. 

چند مطلب ویا داستان باید تولید کنم؟ 

حداقل شما باید چهار گزارش ویا مطلب را در شکل دلخواه‌تان تولید کنید. 

آیا محتوایی که من تولید می‌کنم نشر می‌گردد؟ 

ماموریت‌ها برای انتشار در نظر گرفته شده است. اگر شما با کدام ارگان انتشاراتی هم‌سو هستید، در وقتی‌ که می‌خواهید درخواست دهید، باید نظرتان‌ را برای‌شان ارسال کنید. همچنان شما می‌توانید مستقلانه انتشار نمایید. 

آیا می‌توانم کارهایم را بدون نوشتن نامم انتشار نمایم؟ 

بلی، ما می‌دانیم که ناامنی یک نگرانی بزرگ است – و ‌اگر این چیزی است که شما ترجیح می‌دهید، از این تصمیم حمایت می‌کنیم.  

آیا می‌توانم وسایل و سخت‌افزار تقاضا نمایم؟ 

نخیر، این اساساً یک ماموریت بر بنیاد پول است. مصارف مانند وسایل محافظت شخصی، حمل و نقل محلی و یا خرید داده‌ها (دیتا) باید مدغم در چارچوب تمامی پول پیشنهاده شده‌ی ماموریت باشد.   

آیا من می‌توانم برای بیش‌تر از یک ماموریت گزارش‌دهی درخواست دهم و حمایت مالی بدست بیاورم؟

نخیر، فعلاً افراد می‌توانند تنها یک ماموریت را بدست آورند.  

من باید کارم را به کدام زبان بفرستم؟

محتوا می‌تواند در پشتو، دری و انگلیسی تولید شود. 

آیا کدام راهنمای (دستورالعمل‌های تحریری) برای ماموریت وجود دارد؟ 

نخیر، این گفته شد، هر یکی از ماموریت گزارشی که بالای قشرهای آسیب‌پذیر و جامعه که از آن نمایندگی کامل صورت نمی گیرد، تمرکز کرده باشد، در اولویت قرار می‌گیرد. این می‌تواند در جنسیت، سن، جغرافیا، نژاد، شناخت جنسیت و هم‌چنان وضعیت اقتصادی تعریف شود.  

آیا نیازهای گزارش‌دهی برای ماموریت موجود است؟ 

بلی، ما نیاز به فرستادن گزارش‌دهی کامل ماموریت یا ماموریت‌ها داریم. ما با شما کار خواهیم کرد تا مطمئن شویم شما قادر هستید به راحتی ماموریت‌تان را ارسال نمایید. 

چطور می‌توانم از عدم استفاده نام خود حمایت کنم؟ 

شما می‌توانید نام کشورتان را از کار یا ماموریت‌تان برای امنیت خود حذف نمایید. در این صورت ما کار شما را توسط یک کود اختصاصیِ داده شده دنبال می‌کنیم. این کار به ما زمینه را مساعد می‌سازد که هویت شما را بدون به خطر انداختن تایید کنیم. ما ماموریت‌ها را با استفاده از روش‌های مصوون که توسط هماهنگ ‌کننده‌های محلی‌مان تهیه شده است، آپلود می‌کنیم.  

اگر می‌خواهید مستقلانه درخواست دهید، این‌جا کلیک کنید. 

اگر هنوز هم سوالاتی دارید؟ از این طریق با ما در تماس شوید؟  info@womeninnews.org


WAN-IFRA WIN Social Impact Reporting Initiative Afghanistan

WAN-IFRA Women in News has expanded the Social Impact Reporting Initiative to support Afghan Women Journalists. It will run from 15 September through to 15 December 2021.

SIRI aims to shine a light on at-risk or vulnerable communities while also providing short-term relief to journalists that are facing acute financial stress. In exceptional cases, SIRI has been expanded to provide exceptional financial support to journalists in response to political or environmental crises.

SIRI Afghanistan assignments are available to journalists of any medium, with the condition that they are no longer receiving a salary or, in the case of freelance journalists, have faced a loss of contract.

SIRI recipients carry out assignments in any format, covering a social impact topic of their choosing, with the only requirement that the story(ies) produced shine a light on vulnerable or marginalized segments of the population – stories that might otherwise not be told. SIRI recipients may offer their completed assignments to an outlet of their choosing, or choose to self-publish. WAN-IFRA Women in News will also publish the stories on our platform.

Deadline for Applications: 30 September, 2021 

Minimum number of assignments to be produced: 4

Assignment Fee: EUR2,000

Assignment Languages: Pashto, Dari, or English 

Format: Any (print, digital, radio, podcast, documentary)

Please note: All Applicants must be able to receive funds into a bank account. Western Union is not an option.

FAQ

Which individuals can apply?

Sponsorship for reporting assignments through the Women in News Social Impact Reporting Initiative is available for women journalists who no longer have a regular income stream either due to loss of employment, or for freelancers, loss of contract.

You may not apply if you are currently receiving a salary, or  have a full-time reporting contract in place.

Do I need to be based in Afghanistan to apply?

No. However priority first this first round of reporting assignments will be granted to women journalists who remain in Afghanistan.

How can I receive funds if I am successful in my application?

At this time you must be able to receive funds into a bank account. There is no possibility of sending funds via Western Union or other money transfer services.

Does the bank account need to be in my own name?

No. As long as you explicitly state that you approve of the funds going into the bank account in question under a different name funds may be transferred to a third-party.

Is there a deadline for applications?

Yes. The first round of applications must be submitted by 30 September. 

How much can I apply for?

Journalists may apply for grants for assignments from EUR2,000. The amount requested by an individual should reflect the scope and length of the proposed assignment. 

What type of assignment can I propose?

You can propose any type of story, or series of stories, reports, or features, in any format: (e.g. print, podcast, video etc.) You should aim to produce 4 stories or segments at minimum.

Thematically, assignments should reflect the social, economic or health-related impacts of recent events in Afghanistan, Covid-19 or other general interest stories. Stories should be told through a gender lens and /or give an emphasis to segments of the population that are considered vulnerable or under-represented. This may be defined by gender, age, geography, racial or sexual identity, as well as economic status. 

Do I need to disclose that my work has been supported by the WAN-IFRA Women in News Social Impact Reporting Initiative? 

Yes. In all cases, the individual(s) must disclose the funding source of the work(s) produced while recognising that the content produced reflects the author’s views and not those of WAN-IFRA Women in News. This should be done in writing for all print materials and verbally in all radio/broadcast/podcast content. The individual may use the WAN-IFRA Women in News, Social Impact Reporting Initiative logo on all platforms for work created as a result of this initiative if they so choose.

How many stories should I produce?

At minimum you should produce for 4 stories in the desired format.

Will the content I produce be published?

The assignments are intended for publication. If you are aligned to a publication you should pitch the idea to them when applying. You may also self-publish.

Can I publish my work anonymously?

Yes. We recognise that security is a major concern and support this decision if this is your preference.

Can I request equipment or hardware?

No. This is primarily a fees-based assignment. Other nominal expenses such as PPE (Personal Protective Equipment), local transport or data purchases should be incorporated into the overall assignment fees proposed.

Can I apply and receive sponsorship for more than one reporting assignment?

No. Currently, individuals may only receive one assignment. 

What language must I submit my work?

Content may be produced in Pashto, Dari or English.

Are there editorial guidelines for the assignments?

No.  That said, any proposed reporting assignments that focus on vulnerable or under-represented segments of the population will be given priority. This could be defined by gender, age, geography, racial or sexual identity, as well as economic status. 

Are there reporting requirements for the assignments?

Yes. We require the submission of the completed reporting assignment(s). We will work with you to ensure you are able to securely submit your assignment.

How do I protect my anonymity? 

For security, you may choose to leave your name off of your work. In this case we will track your work by assigning you a dedicated code. This will allow us to verify your identity internally without compromising it. We will upload assignments using secure means facilitated by our local coordinator.

To apply, click here. (Please note that the application is only available in Dari)

For more information, please email: info@womeninnews.org

 

5 Responses

 1. It is a golden chance once again for female journalists who have lost their official jobs.
  I am a freelance journalist. I know report writing, videography and editing, photography and editing and graphic designing.
  I respect qualified female journalists. It is a golden opportunity for them.

  Moreover, if we talk about a freelance journalist, I think I am qualified for this post since I am well-skilled and well-equipped.

 2. من فاطمه رضایی هستم. قبلا به عنوان خبرنگار و گوینده خبر در تلویزیون راه فردا در کابل کار میکردم اما با تسلط طالبان کارم را از دست دادم. در حال حاضر در کابل هستم اما برای تامین نفقه‌ی خانواده ام نیاز به کار دارم. امیدوارم در برنامه شما برای من این فرصت داده شود تا با تهیه گزارش برای شما از یکسو به بازتاب حقایق جامعه افغانستان کمک کنم و از سوی دیگر بتوانم با پولی که بابت تهیه گزارش از سوی شما اختصاص داده میشود، به تامین مخارج خانواده ام کمک کنم.

  1. تشکر از علاقمندی تان در برنامه زنان در روزنامه نگاری، هدف از این برنامه نیز حمایت خبرنگاران زن که از این بحران اخیر به هر شکلی آسیب دیده اند و یا وظایف خود را از دست داده اند، می باشد.
   پس از بررسی فورم درخواستی تان، با شما تماس خواهیم گرفت

  1. تشکر از علاقمندی تان به برنامه زنان در روزنامه نگاری، پس از بررسی فورم های درخواستی تان، با شما تماس خواهیم گرفت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *